Naturstigar

Hösten 2007 var vi några Styrsöbor som var ute i vår vackra natur och joggade när vi slogs av tanken att det går att förbättra stigarna i våra vackra utmarker.

Vi hade fått lite information om en möjlighet att söka hjälp hos EU. Vi kontaktade Terra Mare, ett "Leader" område i Västra Götaland. Leader är en samarbetsmetod inom landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden inom EU. Vi kontaktade Terra Mare-kontoret i Stenungsund där Ulrika Holmgren och Johanna Melkersson arbetade och blev mycket väl bemötta. Vi fick hjälp att fylla i alla blanketter och göra en så bra ansökan som möjligt.

Beslutet skulle tas i en grupp där representanter från näringsliv och föreningar från olika kustkommuner, från Styrsö i söder till Orust i norr, ingick. Den 9:e december 2008 togs beslutet att projektet Naturstigar på Styrsö godkändes.

Ladda ner filer (.doc):
NATURSTIGAR 3 STYRSÖ (Jun, 2018)
NATURSTIGAR 3 STYRSÖ (Okt, 2018)
NATURSTIGAR 3 STYRSÖ (Jan, 2019)


Eu
Leader
Jordbruksverket

Arbetet

Direkt påbörjades arbete med att ansöka om tillåtelse av markägarna, ett digert arbete som Anders W och Bosse C tog sig an.

Vi delade in arbetet i 3 olika etapper där vi först skulle göra färdig sträckan fotbollsplan till Skäret. Etapp 2 var att bättra på vägen upp till Stora Rös och påbörja sträckan Maa till Brännholmsviken. Etapp 3 var att förbättra stigen mellan båtvarvet på Skäret och Brännholmsviken.

Etapp 1

Den 14:e februari 2009 påbörjades det rent fysiska arbetet med att anlägga stigarna. Vi arbetade från två håll, dels från soptippevägen och från Amneviksvallen. Den första sträckan blev lite av ett examensarbete om hur vi skulle gå till väga när vi anlade de första naturstigarna. Vi var många som hjälptes åt och ibland var viljorna många om vilken sträckning det skulle vara, hur mycket dräneringsrör som måste läggas och hur tjockt lager med makadam och grus som skulle läggas. Vi blev mer och mer kunniga i takt med ju längre arbetet fortskred. Vid påsk hade vi en grillfest för alla ideella arbetskrafter för då möttes stigarna från soptippevägen och Amneviksvallen. I början på juni var arbetet med etapp 1 klart och en hel invigning hade vi på midsommardagen 2009.

Etapp 2

Etapp 2 påbörjades i september 2009, det var dels vägen upp till Stora rös och starten vid Maa. Vi förlade arbete till tisdagar och lördagar, 14:00 till 16.00. Vi var mellan 12 till 20 stycken ideella stigbyggare vid varje tillfälle. På denna sträcka som var mycket resurskrävande var vi tvungna att ta hjälp av maskiner för att frakta makadam och grus. Arbetet pågick ända fram till början av december då vi tog jullov.

När vi skulle fortsätta arbetet i början av januari 2010 hade Kung Bore gjort att det blev frost i marken och vi hade svårt att anlägga naturstigar så vi blev tvingade att göra ett uppehåll i arbetet. Men i början av april drog vi igång arbetet igen. Vår ambition var att vi skulle vara färdiga till midsommar men det insåg vi snart, att så hårt kunde vi inte driva våra ideella arbetskrafter. Vi begärde därför förlängning av projektet hos Terra Mare till den sista september och det fick vi beviljat.

Vi hade en ambition att ta fram historiska rösen och namn på platserna vi passerade och tittade på gamla kartor över ön där vi kanske skulle finna bra namn på våra stigar. Vi pratade även med lite äldre folk på ön om gamla namn på de olika platserna. Så namnet Kalle Svensas Stig döpte vi etapp 1 till. Det visade sig att en man vid namn Kalle Svensson gick denna sträcka varje dag från fotbollsplan till sanatoriet för att hämta mat till sina grisar, därav namnet Kalle Svensas stig. Etapp 2 som går från Maa till Brännholmsviken skulle vi också ha ett bra namn till och förslagen var många. När vi gick där och körde våra skottkärror fanns det mycket tid att fundera och i samband med detta "skottkärre-körande" fick Hans Carlsson en idé, vi kallar den för Kärrestigen för på denna sträcka hade körts enormt många skottkärror med makadam, grus och träflis. Som längsta sträcka att köra tog det 17 minuter tur och retur för ett lass. Därför kallar vi sträckan från Maa till Brännholmsviken för Kärrestigen.

Etapp 3

Etapp 3 påbörjades i maj månad 2010 och i denna etapp ingick stigen mellan Skäret och Brännholmsviken samt sista delen av Kalle Svensas stig från soptippevägen till Skäret. Båda dessa delar avslutades i september 2010.

Vi har med detta arbete gjort utmarkerna på Styrsö till mycket populära strövområden. Det finns otroligt många som har börjat jogga för att på det sättet bygga på sin hälsoprofil. Många äldre har också fått möjligheten att vandra på stigarna i vår vackra natur och vi får många tack för det enorma arbete vi har gjort här på Styrsö. Det har varit stimulerande att få möjligheten att vara med och skapa Naturstigar på Styrsö och när vi nu summerar arbetet så är det över 120 ideella arbetare som bidragit med mycket arbetstimmar, vi har kört ut över 650 m3 grus och makadam med skottkärror, vi har kört över 13000 skottkärror med grus, makadam och träflis. Nu skall vi försöka underhålla dessa stigar så att vi med stolthet kan visa upp vår vackra ö och dess vackra natur. Jag vet att besökarna från Göteborg med omnejd gärna tar en promenad på stigarna, både de som kommer med egen båt och de som åker med ordinarie skärgårdsbåtar. Restaurangerna och caféerna på ön har också märkt en ökad tillströmning av gäster som kommer från andra orter än Styrsö.

Det är med stolthet vi nu har genomfört projektet Naturstigar på Styrsö och vi var många som gjorde det tillsammans.

Invigningen

Den 5:e september 2010 var det invigning av stigarna. Det var vackert väder och mycket folk. Lasse Swahn höll i mikrofonen och Bosse, Anders och Ove berättade om stigprojektet. Stadsdelschefen för nya SDN Västra Göteborg, Maria Lejerstedt, var där och presenterade sig. Göteborgs Kommuns ordförande Anneli Hulthén klippte bandet och körde en kärra flis. Kent, Gösta, Olof, Peter, Ivan och Tony stod för musiken. Vi hade poängpromenad som gick på slingan runt fotbollsplanen. Christer höll i frågorna som var lite lättare än sist. Vann gjorde familjen Tobison med 10 rätt var. Kaffe och bulle fanns, bakat av Stavdamerna. Lokala företagare visade upp sig och sina produkter. En specialdesignad t-shirt med Styrsö naturstigar fanns att köpa.

Karta

Här kan du se en karta över alla naturstigar.

Karta över naturstigar

Bilder

Här har vi samlat lite bilder från arbetet med naturstigarna. Klicka igenom bildspelet nedan eller se alla bilder på Flickr.